Mallisivu

Wiselead Coaching

Valmennus- ja koulutuspalveluita

WiseLead Coaching

WiseLead Coaching tarjoaa valmennuspalveluita verkossa sosiaali- ja terveysalan esihenkilöille sekä räätälöityjä valmennus- ja koulutuspalveluita yrityksille ja organisaatioille etänä ja läsnä. 

YKSITYISASIAKKAAT

WiseLead Coaching tarjoaa yksilöllistä ja henkilökohtaista verkkovalmennusta sosiaali- ja terveysalan esihenkilöille. Tavoitteena on auttaa esihenkilöitä kehittämään jaksamista tukevia rakenteita johtamistyöhön, jotta jokainen esihenkilö voisi loistaa työssään, välttäen työuupumuksen taakan ja säilyttää intohimonsa esihenkilötyöhön.

YRITYKSILLE

Wiselead Coaching tarjoaa yritysten ja organsaatioiden tarpeista lähteviä räätälöityjä sosiaali- ja terveysalan johtamista tukevia ja edistäviä valmennus- ja koulutuspalveluita. Oletteko tunnistaneet esihenkilötyössä haasteita, joihin etsitte ratkaisua? Tai ehkä suunnittelette koulutus- tai tyky-päivää, mutta kaipaatte vielä sopivaa sisältöä ja ammattilaista. WiseLead Coaching on täällä auttamassa. Voimme luoda juuri teidän tarpeisiinne sopivan valmennus- tai koulutuskokonaisuuden. 

YKSITYISASIAKKAILLE

Henkilökohtaista ja yksilöllistä verkkovalmennusta

Kuormittaako esihenkilötyö sinua väsymykseen saakka? Painaako jatkuva stressi ja kiireen tunne takaraivossa? Värittääkö työarkeasi riittämättömyyden tunne ja huono omatunto? Koetko vaikeutta rajata, suunnitella ja priorisoida työtäsi? Seuraavatko työasiat sinua vapaa- ajalle etkä koe jaksavasi tehdä sellaisia asioita joista nautit? 
 
WiseLead Coachingin 12 viikon yksilöllinen ja henkilökohtainen sosiaali- ja terveysalan esihenkilöille suunnattu verkkovalmennus voi auttaa sinua näissä kaikissa haasteissa. Haluaisitko sinä saada hallinnan tunnetta ja järjestystä työarkeen, varmuutta ja rohkeutta esihenkilötyöhön sekä nauttia laadukkaammasta vapaa-ajasta ilman jatkuvia työhuolia ja säilyttäen intohimon esihenkilötyöhön?
 
Avaimet esihenkilötyön tasapainoon- valmennuksessa saat käytännön työkaluja hallitumpaan ja levollisempaan työarkeen. Saat käteesi avaimet optimaalisempaan esihenkilötyöhön, joka tulee sinun hyvinvointiasi. Valmennus tarjoaa sinulle tilaisuuden kasvattaa rohkeuttasi ja lisätä itsevarmuuttasi esihenkilötyössä. Saat yksilöllistä ja henkilökohtaista apua ja tukea esihenkilötyöhösi käytännönläheisesti koko valmennuksen ajan.  
 
Jos koet, että nyt riittää yksin pärjääminen ja tämä kuulostaa siltä, mitä tarvitset nauttiaksesi työn ja arjen tasapainosta. Ole minuun yhteydessä ja sovitaan tapaaminen ja selvitetään sopiiko tämä valmennuskokonaisuus sinulle ja olisimmeko me toisillemme sopiva match?

Yrityksille

Valmennus- ja koulutuspalveluita räätälöidysti etänä ja läsnä

WiseLead Coaching tarjoaa räätälöityjä sosiaali- ja terveysalan johtamista tukevia valmennus- ja koulutuspalveluita yrityksille ja organisaatioille. Koulutukset ja valmennukset voidaan sovittaa niin suuremmille ryhmille kuin yksittäisille työntekijöille. Teemat voivat vaihdella useammasta teemasta yhden teeman syvällisempään käsittelyyn aina tunneista useampien kuukausien mittaisiin henkilökohtaisiin ja yksilöllisiin kokonaisuuksiin.

Organisaatioiden ja yritysten johtamistyöllä on merkittävä vaikutus henkilöstön hyvinvointiin sekä sote-alan työpaikkojen pito- ja vetovoimaan. WiseLead Coaching edistää valmentavaa johtamista, millä on monia positiivia vaikutuksia mm. henkilöstön työhyvinvointiin, sitouttamiseen, työn laatuun ja tehokkuuteen. Motivoituneempi henkilöstö tarjoaa laadukkaampaa palvelua, mikä näkyy suoraan asiakastyytyväisyytenä. On tärkeää tukea esihenkilöiden johtamistyötä ja heidän jaksamistansa sekä ammatillista kehittymistä esihenkilötyössä. Kun esihenkilö voi hyvin, kokee hallitsevansa työnsä ja sen tuomat haasteet, hän pystyy paremmin keskittymään organisaation tavoitteisiin, lisäten tuottavuutta ja tuloksia sekä tukemaan henkilöstöään. Johtamistyöhön panostamalla, voidaan merkittävästi parantaa palveluiden laatua ja kustannustehokkuutta.

Olkaa rohkeasti yhteydessä niin mietitään miten WiseLead Coaching voisi auttaa juuri teitä! 

JOHTAMINEN

Laatu ja kustannustehokkuus

Henkilöstön pito- ja vetovoima

Asiakastyytyväisyys

JOHTAMISTYÖTÄ TUKEMALLA

Hyvinvoiva esihenkilö keskittyy paremmin organisaation tavoitteisiin, lisää tuottavuutta ja tuloksia sekä jaksaa tukea henkilöstöä. 

JOHTAMISTYÖHÖN PANOSTAMALLA

Parannetaan palveluiden laatua ja lisätään asiakkaiden tyytyväisyyttä.

 
Kiinnostuitko?

WiseLead Coaching Oy:n perustaja

Heini Askola

Olen urani alkutaipaleelta lähtien työskennellyt sosiaali- ja terveysalalla, jopa 20 vuotta. Viimeiset vuodet olen toiminut esihenkilötehtävissä, joista kahdessa viimeisimmässä olen toiminut esihenkilötyötä tekevien esihenkilönä. Kokemukseni kattaa sekä julkisen että yksityisen sektorin. Olen johtanut terveydenhuollon sekä sosiaalihuollon palveluita.

WiseLead Coaching Oy:n valmentajana ja kouluttajana pyrin vaikuttamaan positiivisesti sosiaali- ja terveysalaan. Tavoitteenani on tuottaa arvoa ja hyötyä niin johtamistyötä tekeville, organisaatioiden henkilöstölle kuin sosiaali- ja terveysalan palveluja käyttäville asiakkaille Suomessa.

Yritykseni palveluiden avulla voidaan vaikuttaa organisaatioiden toimintaan kokonaisvaltaisesti. Tukemalla johtamistyötä vahvistamme paitsi johtamistaitoja ja lähiesihenkilöiden työhyvinvointia, lisäämme myös organisaation tehokkuutta, laatua, henkilöstön työhyvinvointia sekä asiakaspalvelun laatua. Tämä on minun sydämestäni lähtevää, merkityksellistä työtä.

WiseLead Coaching Arvot

Inhimimillisyys: Jokainen yksilö on arvokas, omilla tunteilla, mielipiteillä ja ajatuksilla. Kuuntelen ja ymmärrän myös sanomattomat asiat, hyväksyen keskeneräisyyden ja vaikeatkin asiat tuomitsematta. Olen läsnä ihmiseltä ihmiselle, ymmärtäen ettei kukaan ole täydellinen eikä kone. Tämä on inhimillistä.

Luottamus: Luottamus on työni perusta. Asiakkaani tietävät voivansa luottaa minuun. Menestyksekäs vuorovaikutus ja yhteistyö rakentuvat luottamukselle. Minun kanssani asiakkaat voivat ilmaista itseään avoimesti ja tuntea olonsa turvalliseksi.

Sinnikkyys: Sinnikkyys auttaa kestämään haasteet ja auttaa ylläpitämään motivaatiota. Se luo positiivista asennetta ja ilmapiiriä. Sitoudun viemään asiakkaitani kohti tavoitteita sinnikkäästi, vaatien sitoutumista ja ponnistelua myös asiakkailtani.

Vastuunkantaminen: Kannan vastuun laadukkaista palveluistani, jotka mahdollistavat asiakkaiden kasvun ja kehityksen omien tavoitteidensa mukaisesti. Sitoudun tekemään oman osuuteni asiakkaan hyväksi samalla tiedostaen, etten voi tehdä kaikkea toisen puolesta. Jokaisen yksilön on itse tehtävä töitä oman kehittymisensä eteen. Yritykseni kantaa vastuun sitoutuen tähän prosessiin.

Minut tavoittaa sähköpostitse ja yritykseni sosiaalisen median viesti-toimintojen kautta.

Ota rohkeasti yhteyttä!

Want to receive push notifications for all major on-site activities?